Tag Archives: biển chỉ dẫn đại sảnh

Biển chỉ dẫn khách sạn BCD-02

bien-chi-dan-khach-san-bcd-02

Là đơn vị cung cấp hàng đầu các loại bảng biển cho nhà hàng, khách sạn. Các loại bảng biển khách sạn phải đạt độ thẩm mĩ, thể hiện được phong cách, văn hóa của nhà hàng, khách sạn đó. Bảng