Tag Archives: máy hút bụi MHB-01

Máy hút bụi Fiorentini sử dụng trong khách sạn MHB-01

Máy hút bụi Fiorentini sử dụng trong khách sạn MHB-01

Hệ thống bộ lọc tuyệt vời: Fiorentin biết rằng trái tim của một máy hút bụi nằm trong hệ thống lọc của nó, vì vậy nhà sản xuất đã rất chú trọng vào vị trí lắp đặt bộ lọc và